Busnes The Ripple Effect – Effeithlonrwydd dŵr ar gyfer busnesau
The Ripple Effect

Gall busnesau arbed rhyw 30% ar eu biliau ddŵr a charthffosiaeth trwy gymryd camau syml er mwyn sicrhau eu bod yn fwy darbodus yn eu defnydd o ddŵr.

Pecyn cymorth rhad ac am ddim ar gyfer busnesau yw ‘Rippleffect’. WRAP sy’n darparu’r pecyn ac mae’n cynnwys modiwlau hyfforddi ar-lein a chyngor am ddim. Mae’r siop un stop ar gyfer effeithlonrwydd dŵr wedi ei deilwra at anghenion y byd busnes, a gall eich helpu chi i wireddu arbedion.

Felly, does dim ots a yw eich busnes yn swyddfa, yn westy neu’n fwyty gyda chyfleusterau ymolchi neu gegin, neu’n ffatri â llinellau prosesu, gall cyngor rhad ac am ddim Rippleffect eich helpu chi i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon, arbed arian a lleihau ôl troed carbon eich sefydliad.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw clicio ar y ddolen isod i gael rhagor o wybodaeth a chofrestru. Wedyn fe gewch gyrchu’r holl fodiwlau angenrheidiol i’ch helpu i gymryd camau a gwireddu’r arbedion. Bydd y modiwlau ar gael i chi eu defnyddio pryd bynnag y dymunwch chi, fel y gallwch chi barhau ar y cyflymdra sy’n iawn i chi.

http://www.wrap.org.uk/rippleffect

WRAP

Aa