Cofrestrwch ar gyfer Fy Mil, lle y gallwch weld eich biliau, eich balans cyfredol a'r taliadau a wnaed gennych ar-lein.


Cliciwch ar y botwm cofrestru uchod i ddechrau arni. Mae'n hawdd iawn gwneud hyn, ond gwnewch yn siŵr bod eich rhif cyfeirnod cwsmer wrth law, sydd i'w weld ar frig eich bil papur diweddaraf.

Os hoffech wybod mwy am Fy Mil cyn cofrestru, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin uchod.

Aa