Busnes

Croeso i dudalennau Busnes Dŵr Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid busnes. Ein nod yw helpu pob sector busnes i ddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithlon a chost-effeithiol bosibl.

Rydyn ni’n gwasanaethu dros 100,000 o gwsmeriaid busnes yng Nghymru ac mewn rhannau cyfagos o Loegr gan gydnabod bod angen i ni ddeall a gweithredu ar y sail bod ein holl gwsmeriaid yn wahanol er mwyn gwella ansawdd ein gwasanaethau.

 

Mae gan bob cwmni wahanol anghenion a gofynion. Mae gennym dîm arbennig i ofalu am Gwsmeriaid Busnes er mwyn darparu ar gyfer eich anghenion penodol chi a gwella’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig i’n cwsmeriaid busnes.

 

Cafodd y Tîm Cwsmeriaid Busnes ei greu er mwyn meithrin perthnasau agosach â busnesau, a chynnig y cymorth mwyaf effeithiol ar eich cyfer.

 

Aa