Gwasanaethau i Ddatblygwyr Lawrlwytho Ffurflen Gais

Lawrlwythwch ffurflen gais i’w hargraffu.

Os ydych am gyflwyno cais am wasanaeth trwy’r post neu’n bersonol, cofiwch atodi’r wybodaeth berthnasol at eich ffurflen ac amgáu eich taliad, yn daladwy i Dŵr Cymru Welsh Water (os yw’n berthnasol). Dylech anfon eich ffurflen i:

Dwr Cymru Welsh Water
Blwch SB 3146
Linea
Fortran Road
Caerdydd
CF30 0EH

Sicrhewch eich bod chi’n gwirio’r pwysau a’r costau postio cyn anfon y ffurflen gais. Os na fyddwch chi’n talu’r costau postio cywir, mae’n bosibl y bydd y Swyddfa Bost yn dychwelyd eich ffurflen gais i chi.

Aa