Byd i’w Grwydro

Lleolir Canolfannau Ymwelwyr Dŵr Cymru mewn lleoliadau glan-dŵr prydferth ar draws Cymru. Mae pob un yn cynnig digonedd o weithgareddau awyr agored ar gyfer y teulu cyfan, o feicio i gerdded, heicio i raffau uchel, pysgota a hwylio. Ac ar ôl yr holl gyffro, cewch ymlacio yn ein caffis a phrynu rhywbeth i gofio’ch diwrnod yn ein siopau anrhegion.

  • Cwm Elan - golygfeydd bendigedig ar safle 72 milltir sgwâr llawn tirweddau hanesyddol sy’n fwrlwm o fywyd gwyllt. Mae’r argaeau a’r cronfeydd yn ychwanegu at y golygfeydd hudolus sy’n newid o hyd
  • Llyn Brenig – safle coediog prydferth yn Sir Ddinbych gyda physgodfa brithyll a chanolfan ymwelwyr sydd wedi cael ei hymestyn yn ddiweddar i gynnwys llogi beics.
  • Llys-y-Frân – yn wrth galon golygfeydd hardd o’r gorllewin mae cronfa dŵr swatio yn llonyddwch parc gwledig glaswelltog a choetir aeddfed.
  • Llandegfedd – bydd canolfan ymwelwyr a chanolfan hwylio newydd sbon ar lannau Cronfa Ddŵr Llandegfedd yng nghymoedd y De yn agor i’r cyhoedd yng Ngwanwyn 2015.

Pysgota yng nghronfeydd Cymru

Mae Dŵr Cymru’n berchen ar 91 cronfa ddŵr o wahanol feintiau, ac yn rheoli’r grŵp mwyaf un o bysgodfeydd dŵr
llonydd yn y DU.

Lawlwythwch eich “Canllaw i Bysgota Cronfeydd Cymru” YMA.

Ein Cronfeydd

Mae gan Dŵr Cymru 91 cronfa ddŵr, rhwng 2 a 1026 erw mewn maint. Dyma’r grwp mwyaf o bysdgodfeydd brithyll dwr llonydd ym Mhrydain.

Yn ogystal a physgod, mae’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau hamdden ar lawer o’r safleoedd.

Mae chwaraeon dŵr yn boblogaidd iawn ac yn cynnwys hwylio, canŵio, bwrddhwylio a nofio tanddŵr. I’r rhai sydd am aros ar dir sych, mae llwybrau cerdded, cuddfanau I wylio adar a Chanolfannau Ymwelwyr gydag arddangosfeydd, siopay anrhedion a bwytai yn golygu bod rhywbeth ar gael at ddant bawb.

 

 

Aa