Canolfan y Cyfryngau Rhestr Newyddion Tyrbin gwynt yn Abertawe yn helpu Dŵr Cymru i leihau ei ôl troed carbon

Tyrbin gwynt yn Abertawe yn helpu Dŵr Cymru i leihau ei ôl troed carbon

04/01/2017

Mae tyrbin gwynt yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Bae Abertawe ar Ffordd Fabian yn chwarae rhan bwysig yn helpu Dŵr Cymru i leihau ei ôl troed carbon trwy greu ynni adnewyddadwy ar y safle. 

Mae’r tyrbin yn 77 metr o uchder yn y man uchaf ac mae diamedr y rotor yn 54 metr. Gall gynhyrchu 1,922 megawat-awr o drydan y flwyddyn sy'n 27% o'r ynni sydd ei angen i redeg y gwaith trin – neu'n ddigon o drydan ar gyfer 589 o gartrefi am flwyddyn.

Dywedodd Mike Pedley, Pennaeth Ynni Dŵr Cymru, “Gyda bil ynni blynyddol o £43 miliwn, rydym wedi bod yn edrych ar ffyrdd o gynhyrchu trydan ar ein safleoedd fel y gallwn leihau ein hôl troed carbon a lleihau cost mewnforio ynni.

“Rydym wedi llwyddo i gynhyrchu llawer mwy o ynni ar ein safleoedd dros y blynyddoedd diwethaf trwy ddefnyddio technolegau adnewyddadwy fel paneli solar, tyrbinau dŵr ac unedau nwy-i’r-grid ond y tyrbin yn Abertawe yw ein hymgais gyntaf i gynhyrchu ynni gwynt.

“Yn ogystal â lleihau ein hôl troed carbon, bydd yr ynni a gaiff ei greu gan y tyrbin yn lleihau ein costau gweithredu cyffredinol fel y gallwn gadw’r biliau’n isel er budd ein cwsmeriaid.”

Bu cynnydd sylweddol yn yr ynni y mae Dŵr Cymru yn ei gynhyrchu ar ei safleoedd dros y blynyddoedd diwethaf, o ddim ond 6GWh yn 2007-08 i bron 100GWh yn awr – digon o bŵer ar gyfer bron 20,000 o gartrefi.

Diwedd -

Ymholiadau i swyddfa'r wasg, Dŵr Cymru ar 01443 452 452