Fy nŵr gwastraff Fy nghyfrifoldebau

You might think that as we take away your used water that all the drains and sewer are our responsibility. But actually you or your landlord are responsible for some pipes.

What do you own?

The purple pipes in the picture below. Pipes that only collect wastewater from your property, and which lie inside your home or within the boundary of your property are your responsibility.

What to do if you have a blockage on your own pipes?

If none of your neighbours have any problems, it is likely the blockage is on your private pipes. If you have a problem with any of your private pipes contact a reputable drainage contractor, who will be able to help you. The costs of fixing any faults on this pipework will be yours or your home insurers.

What do we own?

The red pipes in the picture below. Pipes that drain your own home, but lie outside your boundary and pipes serving both you and your neighbours are probably our responsibility.

What to do if you think you have a blockage on Welsh Water pipes?

If you suspect there is a blockage on a Welsh Water sewer, then call us on 0800 085 3968 and we will investigate the problem.

What does the council own?

Councils are responsible for all blockages on properties they manage, highway drains and gulleys.

Not sure where the blockage is?

Sometimes it can be hard to determine where the blockage is, If you are unsure who is responsible for the Wastewater pipe, please contact us on 0800 085 3968 and we can help determine the ownership.

Chi sy'n gyfrifol am y pibellau sy'n casglu dŵr gwastraff o'ch eiddo, ac sy'n gorwedd o fewn eich cartref neu o fewn ffiniau eich eiddo.

Os cewch broblem gydag unrhyw un o’r pibellau hyn, dylech gysylltu â chontractwr draenio ag enw da, a fydd yn gallu’ch helpu chi. Chi neu’r cwmni sy’n yswirio eich cartref fydd yn atebol am y gost o drwsio unrhyw namau ar y pibellau hyn.

Mae’r pibellau sy’n draenio’ch cartref, ond sy’n gorwedd y tu hwnt i ffiniau’ch eiddo, a’r pibellau sy’n eich gwasanaethu chi a’ch cymdogion, yn debygol o fod yn gyfrifoldeb i Ddŵr Cymru.

Os ydych chi’n ansicr pwy sy'n gyfrifol am bibell dŵr gwastraff, rhowch  alwad i ni ar 0800 085 3968 FREE.


Er mwyn helpu i wella’r cofnodion sydd gennym o systemau draenio, byddem yn croesawu copïau o unrhyw gynlluniau sydd gennych sy’n dangos y draeniau o gwmpas eich cartref.

Hoffem pe baech yn ebostio copi digidol (wedi’i sganio neu wedi tynnu llun â chamera mewn fformat .pdf neu .jpg os oes modd) atom yn gis.bureau@dwrcymru.com

Neu gallwch anfon copi papur trwy’r post i:

GIS Bureau
Dŵr Cymru Welsh Water
Linea
Fortran Road
Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0LT

* Cofiwch ddweud wrthym beth yw cyfeiriad yr eiddo yn y cynllun.

Does dim angen i chi anfon llythyr na rhagor o fanylion gyda’ch cynllun.

Aa