Fy Nŵr Gwaith buddsoddi ansawdd dŵr

Gwaith buddsoddi ansawdd dŵr

Man drinking waterMae Dŵr Cymru yn glanhau 800 miliwn litr o ddŵr bob dydd cyn iddo gael ei ddosbarthu trwy 27,000km o bibelli dŵr.

Gyda rhai o'n pibelli dros 100 mlwydd oed, dros amser, gall dydoddion naturiol gasglu y tu mewn iddynt. Er nad yw'r dyddodion hyn yn niweidiol, o bryd i'w gilydd mae'n rhaid i ni eu clirio er mwyn sicrhau bod y dŵr yn parhau i fod yn lân, yn ffres, ac yn blasu'n dda am flynyddoedd i ddod. Byddwn yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau i glirio'r pibelli ac ar adegau bydd hefyd yn rhaid i ni ailosod rhai pibelli.

Os ydym wedi ysgrifennu atoch am y math hwn o waith yn mynd rhagddo yn eich ardal, gallwch ddarganfod rhagor amdano ar y dudalen hon.

I ddysgu am waith sy'n mynd rhagddo yn eich ardal, cliciwch ar y man lle rydych yn byw ar y map isod:


  • Prosiectau yn digwydd
  • Gwybodaeth ar brosiectau i ddod
Select one of the zones for more information
Zonal studies

Sut y gallai'r gwaith effeithio arnoch

Byddwn yn gwneud cymaint ag y gallwn i sicrhau bod y gwaith yn cael cyn lleied o effaith ag sy'n bosibl arnoch wrth iddo fynd rhagddo.  Fodd bynnag, mae'n bosib y bydd pwysedd isel wrth i ni wneud gwaith, ond dylai hyn fod dros dro yn unig. Os bydd angen i ni ddiffodd eich dŵr yn ystod y gwaith, bydd am gyfnod byr yn unig a byddwn yn rhoi digonedd o rybudd i chi. Os ydych yn pryderu ynghylch bod heb ddŵr, cysylltwch â ni.

Mae'r math hwn o waith hefyd yn gallu achosi i ddŵr ymddangos yn dywyllach nag arfer neu'n gymylog hyd yn oed am gyfnod byr.  Hoffwn eich sicrhau bod hyn yn gwbl arferol yn ystod gwaith o'r math hwn.  Rydym yn argymell eich bod yn rhedeg tap dŵr oer y gegin nes i'r dŵr i redeg yn glir. Os yw'r dŵr yn dywyll, peidiwch â golchi dillad gan y gallai staenio dillad. Er hynny, nid yw'n barhaol felly os yw hyn yn digwydd, arhoswch tan fod y dŵr yn rhedeg yn glir ac yna golchwch eich dillad fel arfer. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.


Discoloured Water

Gwaith buddsoddi ansawdd dŵr:


Aa